31 Aralık 2012 Pazartesi

Akademi İstanbul Sinema Bölümü Yeni Sinemacıları Çağırıyor

Akademi İstanbul, sinema sektörünün ihtiyaç duyduğu yaratıcı sinemacılar, farklı bakış açılarına sahip yeni yönetmenler ve film yapımcıları yetiştirmek için Kerem Topuz’un başkanlığında yeni bir ‘Sinema Bölümü’ programı hazırladı.‘Film yapmayı denemeden öğrenemezsiniz!’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Kerem Topuz’a göre de; dersler, uygulamaya ağırlık veren bir anlayışla tasarlandı. Bu bölüme gelecek öğrencilerin her birinin ‘showreel’lerine katacakları nitelikli kısa filmler çekmelerinin yanı sıra, tüm öğrencilerin kollektif olarak katılacakları ve kendi yaratacakları bir projenin bütün aşamalarında görev alarak film yapma süreçlerini, deneyerek tecrübe edeceklerini belirtiyor.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin dizi, reklam ve sinema filmi prodüksiyonlarında çalışma fırsatını yakalayacaklarını da sözlerine ekiyor.

Okutulacak program tamamen sektörün ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde tutularak oluşturuldu. Türk sinemasının gelişimine katkıda bulunmak ve giderek büyüyen sektörün taze kan ihtiyacını karşılamak iddiasıyla yola çıkan Akademi İstanbul, sektör için gerekli olan nitelikli eleman yetiştirme görevini bu yüzden üstlendi. Oluşturulan program sektörün profesyonellerine danışılıp, eğitmen kadrosu her biri kendi alanında başarılı, kendini ispatlamış ve hali hazırda sektörde iş yapan profesyonellerden seçildi!

Eğitmen kadrosu; Kerem Topuz, Murat Şenöy, Yusuf Aslanyürek, Hakan Haksun, Natali Yeres, Onan Karagözoğlu, Murat Özdemir, Özge Akdeniz, Nizam Eren, Sılay Sıldır, Murat Tolga Şen, Kerem Akça, Jülide Gamze Çeçen gibi isimlerden oluşuyor.


SİNEMA OKULUNDA OKUTULACAK DERSLER VE EĞİTMENLERİ


SİNEMADA YÖNETMENLİK VE REJİ KEREM TOPUZ / Yönetmen

Bu dersin temel amacı, film üretim süreci içerisinde yönetmenin pozisyonunu ve görevlerini göstermektir. Yönetmen ile ekip çalışanları arasındaki ilişkileri, üretim sürecindeki işleri ve bu işleri yapanların konumlarını, görev tariflerini aktarmayı amaçlar.

FİLM YAPIMCILIĞI MURAT ŞENÖY / Yapımcı-Yönetmen

Üretim sürecinin en başından yapımcının görev ve sorumlulukları, yetki alanları, ekip koordinasyonu gibi konular anlatılır. Projelendirme, fizibilite çalışmaları, bütçelendirme, kaynak yaratımı, finans ve organizasyon gibi konulardaki sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin konular işlerinir.

SENARYO YAZARLIĞI

Bu ders kapsamında senaryo yazarlığının temel öğeleri, öykü yazımı, karakter yaratımı, diyalog yazımı ve bir olgunun, sorunun metne dönüştürülmesi ile bunlara koşut olarak görsel öğelerin kullanılmasıyla aktarılması/temsil edilmesi (sahneleme vb.) konuları anlatılacaktır.

SENARYO YAZARLIĞI HAKAN HAKSUN / Senarist-Yönetmen

Bu ders kapsamında senaryo yazarlığının temel öğeleri, öykü yazımı, karakter yaratımı, diyalog yazımı ve bir olgunun, sorunun metne dönüştürülmesi ile bunlara koşut olarak görsel öğelerin kullanılmasıyla aktarılması konuları işlenecektir.

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ YUSUF ASLANYÜREK / Görüntü Yönetmeni

Sinema ve televizyonun temel unsuru olan “teknik görüntü”nün ne olduğu, teknik görüntüyü üreten aygıt olan kameranın temel bileşenleri ve nasıl çalıştığı; teknik görüntünün var olabilmesi için temel gerek olan “ışık”ın ne olduğu, görüntüde istenen etkinin yaratılabilmesi için ışık kaynaklarının yaratıcı biçimde nasıl kullanılacağı ve çekim tekniklerine dair temel bilgiler öğrencilere uygulamalı olarak gösterilecektir.

SANAT YÖNETİMİ NATALİ YERES / Sanat Yönetmeni

Bir film yapım sürecinde, ana kompozisyonda konuya esas olan tüm sanatsal ve çevresel faktörlerin seçimi ve yönetilmesi konuları anlatılır. Dersin ana başlıkları: tüm sanatsal görsel düzenlemeler (Küratörlük), kostüm ve aksesuar seçimi, mekan seçimi, dekor seçimi…

SES TEKNİKLERİ ONAN KARAGÖZOĞLU / Ses Tasarımcısı

Film yapımı süreçlerinde ses tasarımından final mikse kadar geçen süreçte geçen tüm aşamalar uygulamalı olrak anlatılacaktır. Sette çekilen seslerin kaydedilmesi, işlenmesi, edit ve temizlik işlemleri, dublaj, pre-miks, ses efektleri, atmosfer sesleri, müzikal efektler, foley, miks izleme, final miks.

SİNEMA VE TV’DE MÜZİK MURAT ÖZDEMİR / Besteci- Müzisyen

Müziğin görüntü üzerindeki etkileri, psikolojik çağrışımları, kullanılan müzik türleri ve enstürmanların teknik özelliklerinin yanısıra, uygulamada kullanılan programlar ve uygulamalar gösterilecektir.

KURGU VE TEKNİK POST PRODÜKSİYON ÖZGE AKDENİZ / 3D Animatör

Filmin çekimi tamamlandıktan sonra yapılan tüm teknik işlemler uygulamalı olarak anlatılacaktır. Kurgu, renk düzenleme, hareketli grafik ve tasarım, görsel efekt uygulamaları, kullanılan güncel programlar üzerinden gösterilecektir.

FİLM DAĞITIMI & PAZARLAMA NİZAM EREN /Halkla İlişkiler Uzmanı

Filmin teknik olarak tamamlanıp sinemalarda gösterimine kadar olan süreçteki filmin dağıtımı , reklamı, pazar arayışı, pr çalışmaları gibi konularda sektörden örneklerle sürecin derinlemesine ele alınışı anlatılacaktır.

SİNEMA ESTETİĞİ VE TEORİLERİ SILAY SILDIR / Reklamcı – Eğitmen

Bu ders, izleyici koltuğundayken bir filmi tüm katmanlarıyla okuyup anlamlandırabilmek, yönetmen koltuğunda ise sinema diliyle bir argüman yaratıp aktarabilmek için, film kuramları ve literatürüne giriş dersidir. Sanatsal, toplumsal gelişmeler ile sinema arasındaki bağlantı, film dili ve estetik ilişkisi, görsel kültür, sinemada kuram, yöntem, biçim ve stiller uygulamalı ve teorik olarak ele alınacaktır.

TEMEL SİNEMA JÜLİDE GAMZE ÇEÇEN / Eğitmen

Bu dersin temel amacı, sinema alanında alacakları kuramsal ve uygulamalı derslere hazırlamak, temel kavram ve terimleri tanıtmak ve tartışmaktır.

FİLM ELEŞTİRİSİ MURAT TOLGA ŞEN /Film Eleştirmeni

Filmi değerlendirmeye, film üzerinde yargıya varmaya hazırlık olarak, ele alınan filmin öğelerine ayrılması ve her öğenin ayrı ayrı incelenmesinin yöntemleri anlatılacaktır.

SİNEMADA TÜRLER VE AKIMLAR KEREM AKÇA / Film Eleştirmeni

Sinemadaki türlerin kökeni, temel özellikleri ve işleyiş prensipleri sinemadaki örnekleri gösterilerek anlatılacaktır.


.

 

1 yorum: